Til hovedinnhold
Norsk English

Termisk stress og personlig verneutstyr for brannkonstabler

Målet med prosjektet er å studere hvordan eksponering til ekstrem varme påvirker termisk stress og arbeidsbelastning hos brannkonstabler under og etter varme øvelser.

Kontaktperson

Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Brannkonstabler er utsatt for eksponering til varme, røyk og gasser i jobben sin, og med høy risiko for overoppheting. Dette skyldes en kombinasjon av arbeid i svært varme omgivelser samtidig som de er iført vernebekledning som hindrer avgivelse av varme fra kroppen. Som en del av treningen gjennomfører derfor røykdykkere regelmessig varme øvelser.

I FRIC (Fire Research and Innovation Centre) jobber vi med problemstillinger knyttet til personlig verneutstyr for brannkonstabler, der dette delprosjektet har som mål å studere hvordan eksponering til ekstrem varme påvirker termisk stress hos brannkonstabler under og etter øvelse.

Brannkonstabler fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har deltatt i testene ved øvingsanlegget til TBRT i Trondheim, og det er gjennomført målinger av flere fysiologiske parametre. Prosjektet skal øke kunnskapen om kroppstemperaturer og varmeeksponering ved bruk av vernebekledning, og resultatene skal være til praktisk nytte for ansatte i brannvesenet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Finansiering

Norges forskningsråd og partnere i FRIC

Samarbeidspartnere

Rise Fire Research, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB

Utforsk fagområdene

Relevante lenker