Til hovedinnhold
Norsk English

iClimaBuilt - Åpent innovationsmiljø for nye bygningsmaterialer og -komponenter

I iClimaBuilt-prosjektet samarbeider forskningsinstitutter og bedrifter for å lage avanserte og miljøvennlige vegger og vinduer med nye eller forbedrede egenskaper.

Kontaktperson

Et mål med iClimaBuilt er å gi europeiske selskaper tilgang til laboratorier for å utvikle, oppskalere og teste sine egne innovative materialer som kan brukes i ytterskallet på nullenergibygninger.

Prosjektet iClimaBuilt er finansiert av EU gjennom "Horizon 2020"-programmet. Prosjektet bruker avansert karakteriseringsutstyr og datasimuleringer for å utvikle forbedrede bygningskomponenter som f.eks. høyisolerende veggpaneler eller vinduer som kan filtrere inneluften. Ved å bygge bedre hus og bruke naturlige eller resirkulerte materialer, har prosjektet som mål å redusere bygningsindustriens negative miljøpåvirkning. Nye materialer som aerogel brukes for å bedre isolasjonsegenskapene. Når materialene har blitt karakterisert slik at man vet at de oppfyller de ønskede spesifikasjonene, settes de sammen til f.eks. veggelementer og testes i ekte bygninger rundt om i Europa. Gjennom dette arbeidet har iClimaBuilt-konsortiet fått bred erfaring med å lage og måle flere typer innovative bygningskomponenter. Resultater fra testene lagres i en felles database.

iClimaBuilt sin åpne utlysning for lån av laboratorier og pilotlinjer: September 2023 -  januar 2024

iClimaBuilt-konsortiet er nå i stand til å tilby lignende tjenester til små- og mellomstore bedrifter som ønsker å lage og/eller karakterisere sine egne bygningskomponenter. IClimaBuilt tilbyr sine tjenester gratis (utvikling, testing, oppskalering, kvalitetssikring, etc.) og gir tilgang til prosjektets mange små produksjonsfasiliteter ("pilotlinjer"). I tillegg kan iClimaBuilt gi 70 % finansiering til søkerens egne utgifter i prosjektene! For mer informasjon og for søknad, gå til Open Call-nettsiden.

iClimaBuilt-konsortiet består av: AIDEAS Estland, ANSYS Storbritannia, BGTEC Polen, BIOG3D Hellas, CETMA Italia, CIDETEC Spania, E2ARC Belgia, EUT Spania, FENX Sveits, FRAU ISE Tyskland, HTWK LEIP Tyskland, INEGI Portugal, IRES Belgia, ITAINNOVA Spania, NTNU Norge, NTUA Hellas, OSM Storbritannia, POLITO Italia, RISE Sverige, RUBITHERM Tyskland, SINTEF Norge, STRATAGEM Kypros, TEGNOLOGY Danmark, TUD Tyskland, TUHH Tyskland, UOB Storbritannia og UOS Storbritannia.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025