Til hovedinnhold
Norsk English

Ole Martin Løvvik

Sjefforsker

Ole Martin Løvvik er sjefforsker ved SINTEF og professor II ved Univ. Oslo. Han har bakgrunn innen teoretisk materialvitenskap med fokus på atomskalaberegninger av bærekraftige energimaterialer. Dette inkluderer hydrogenmembraner, termoelektriske generatorer, solcellematerialer og batterimaterialer. Løvvik hadde et forskningsopphold ved Caltech i USA gjennom et Fulbright-stipend i 2015-2016 og var gjesteprofessor ved Osaka Univ. i 2012. Hans WOS h-indeks er 30, med mer enn 3300 siteringer.

Utdanning

1998 Dr.scient., Fysisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO), Norge, 12.06.1998
1992 Cand.scient., Fysisk institutt, UiO, Norge, 20.12.1992.

Kompetanse og fagområder

- Atomskalamodellering av materialer basert på kvantekjemi
- Tetthetsfunksjonalteori (DFT) og relaterte teknikker
- Screening etter nye materialer med fremragende funksjonelle egenskaper
- Hydrogenteknologi
- Termoelektriske materialer for høsting av spillvarme
- Batterimaterialer
- Metaller og legeringer
- Halvledere og solceller
- Oksider og brenselceller
- Fasetransformasjonsmaterialer med høy grad av reversibilitet
- Transportegenskaper fra Boltzmann-teori og kvantekjemi
- Fononberegninger for temperaturavhengige egenskaper
- Diffusjonsmolekyldynamikk (DMD) for simuleringer over svært lang tid
- Kvantemekanisk molekyldynamikk
- Forutsigelse av krystallstrukturer og egenskaper hos overflater og defekter

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo