Til hovedinnhold
Norsk English

COMET - Konvertering mellom magnetiske, elektriske og termiske energier i fasetransformasjonsmaterialer

Dette prosjektet har som mål å finne nye materialer som kan brukes for konvertering mellom ulike energiformer under strukturelle fasetransformasjoner. Dette kan potensielt brukes til å høste varme ved lav temperatur med meget høy virkningsgrad.

Kontaktperson

Prosjektet vil utføre et systematisk søk etter materialer som kan brukes til å omdanne varme til elektrisitet. Dette vil bli utført med en blanding av eksperimentelle og teoretiske verktøy, inkludert syntese med magnetronsputring, strukturell karakterisering med transmisjonselektronmikroskopi og røntgendiffraksjon, funksjonelle målinger av elektriske og magnetiske egenskaper, samt grunnleggende modelleringsstudier basert på kvantemekaniske prinsipper.

comet logo
COMET - Konvertering mellom magnetiske, elektriske og termiske energier i fasetransformasjonsmaterialer (prosjektlogo)

Prosjektpartnerne er:
SINTEF, Materials Physics, Ole M. Løvvik, Patricia A. Carvalho, Øystein Dahl, Spyros Diplas, Marit Stange: Atomskalaberegninger, materialsyntese, måling av funksjonelle egenskaper, diverse karakterisering.

Universitetet i Oslo, Structurfysikk, Anette Gunnæs, Ole B. Karlsen: Elektronmikroskopi, materialsyntese, diverse karakterisering.

University of Minnesota, Richard D. James: Multikrystallinske prøver, anvendelser.

The Hong Kong University of Science and Technology, Xian Sherry Chen: monokrystallinske prøver, krystallografi av fasetransformasjoner.

California Institute of Technology, Austin Minnich: Atomskalaberegninger.

Postdoktorstipend: Nicholas Pike. Nick har Phd innen analytisk modellering og erfaring som postdoktor innen atomskalamodellering av electroniske, vibrasjonelle og termiske egenskaper hos metalliske forbindelser. Han utvikler i dette prosjektet metoder for modellering av faseendringsmaterialer og beregning av pyroelektrisk koeffisient fra grunnleggende prinsipper.
PhD-stipend: Monika Løberg. Monika har MSc fra University of Oslo, og bidrar i dette prosjektet med elektronmikroskopi og andre eksperimenter.
Gjesteforsker: Amina Matt. Amina arbeider i prosjektet som en del av mastergraden ved EPFL i Sveits.

Budsjett:
10 MNOK

Finansiert av:
Frinatek programmet, Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020