Til hovedinnhold
Norsk English

WATSON

Matsvindel er en trussel mot matsikkerhet, folkehelse og effektive markedskrefter i matsektoren. EU-prosjektet WATSON har som mål å redusere risiko og frekvens av denne typen svindel i det europeiske markedet.

Kontaktperson

Fiskestim under vann
Foto: Leonardo Gonzalez/Shutterstock

WATSON tilbyr et metodologisk rammeverk kombinert med et sett verktøy og systemer som kan oppdage og forebygge ulovlig aktivitet gjennom hele matkjeden, og dermed akselerere implementeringen av løsninger for transparens i EUs matsystemer.

Det foreslåtte rammeverket vil forbedre bærekraften i matkjedene ved å øke matsikkerheten og redusere matsvindel gjennom systemiske innovasjoner som:

  • øker transparensen i matforsyningskjeder gjennom forbedrede sporingssystemer som inneholder nøyaktig, tidsrelevant og uforfalsket informasjon om matproduktet gjennom hele reisen
  • utruster myndigheter og beslutningstakere med data, kunnskap og innsikt for å ha full situasjonsforståelse av matkjeden, og
  • øker forbrukernes bevissthet om matsikkerhet og verdi, som kan føre til sunnere livsstil på  sikt, samt utvikling av bærekraftige (og grønnere) matsystemer.

De forventede resultatene vil bli demonstrert og grundig testet i seks komplementære brukercaser, inkludert:

  • forebygging av forfalsket vin
  • bevarelse av ektheten til PGI-honning
  • autentisitetskontroll og sporbarhet av ekstra virgin olivenolje
  • identifisering av mulige manipulasjoner i alle stadier av kjøttkjeden
  • forbedret sporbarhet av høyverdiprodukter i korn- og meierikjeden bekjempelse av forfalskning av hvitfisk.

For hver brukercase vil WATSON sikte mot ende-til-ende-sporbarhet, avdekke forbindelser og avhengigheter mellom de ulike fasene og matproduktene, lage prognoser på nasjonalt og EU-nivå, og sammen med data innhentet av hver medlemsstat, gi en helhetlig tilnærming til hvordan matbedrageri kan reduseres betydelig. I tillegg vil WATSON replikere sine resultater i flere EU-land.

Finansiering: Delvis finansiert av European Commission 
Partnere: 44 partnere fra 19 forskjellige land

 

.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026