Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Charter and code

SINTEF har forpliktet seg til Charter and Code, eller "Den europeiske erklæring om forskere" - HRS4R, som er et sterkt insitament for å legge forholdene best mulig til rette for forskere og et hjelpemiddel til å skape et attraktivt europeisk forskningsmiljø.

SINTEF har forpliktet seg i forhold til "Den europeiske erklæring om forskere" og "Atferdsregler for rekruttering av forskere" - HRS4R.

Fra EUs side er dette ment som et hjelpemiddel til å skape et attraktivt europeisk forskningsmiljø, hvor forskere får betingelser som er gode nok (og forutsigbare) til at de beste forskerne velger Europa.