Til hovedinnhold
Norsk English

Klimapåkjenningslaboratorier

En klimatilpasset bygning er planlagt, prosjektert og utført for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning. I våre laboratorier tester vi bygningselementers bestandighet for nedbør, snølast, vind, solstråling, temperatur og flom – gjennom hele byggets tiltenkte levetid.

Kontaktperson

Klimaendringene gjør at bygninger og bygningselementer blir mer sårbare, spesielt for fuktpåkjenning. Det bygde miljø har en forventet levetid fra omkring 60 til over 100 år, derfor må vi allerede nå ta hensyn til økt klimabelastning for de produktene som utvikles i dag.

Klimaet i Norge er ekstremt variert, og fører hvert år til omfattende skader på det bygde miljø. Levetiden til materialer og konstruksjoner avhenger sterkt av de lokale klimaforholdene. Sammenhengen mellom materialers egenskaper, konstruksjoners virkemåte, bygningers utforming og geografiske plassering, og klimapåkjenningene de blir utsatte for er svært kompleks.

Nye og forbedrede metoder for å vurdere risiko knyttet til mulige virkninger av endringer i lokale klimaforhold er nødvendige for tidlig å kunne gjennomføre effektive klimatilpasningstiltak.

Våre laboratorier

Betonglaboratorier

Betonglaboratorier

Våre laboratorier har utstyr og kvalifisert personell til å utføre en rekke standardtester på betong. Vi utvikler også skreddersydde testmetoder for spesielle løsninger.

Byggteknisk laboratorium

Byggteknisk laboratorium

Laboratoriet brukes til både dokumentasjon, utvikling og forskning på byggematerialer, komponenter og hele bygningsdeler som skal brukes i energieffektive bygninger som skal tåle klimabelastninger i et stadig tøffere klima.

Fullskala overvannssystem Høvringen

Fullskala overvannssystem Høvringen

Forsøksfeltet på Høvringen utenfor Trondheim, er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon som måler både temperatur, vind og nedbør, og et avansert system for å måle vannmengden som renner ned i slukene.

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

Materiallaboratoriet

Materiallaboratoriet

I materiallaboratoriet prøver vi material- og funksjonsegenskaper på blant annet rull- og plateprodukter, hovedsakelig til bruk i sperresjikt i bygningskonstruksjoner.

Sement- og pastalaboratoriet

Sement- og pastalaboratoriet

Vi gjennomfører prøving av sementer, pasta, bindemidler og mørtler i små skala. Vi kan bistå med både kontrollprøver og utviklingsprosjekter for nye materialer og forskningsstøtte.

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er lokalisert i Høgskoleringen 7B i Trondheim.

Ta kontakt med: Laboratoriesjef Einar Bergheim