Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

Kontaktperson

ZEB Living Lab – ved NTNU og SINTEF – er en del av laboratorieinfrastrukturen utviklet ved forskningssenteret for miljøvennlig energi; Zero Emission Buildings (ZEB). Gjennom flere testperioder har utvalgte brukere benyttet det forsøkshuset som sitt eget hjem. Fokuset for forskningen harblant annet vært menneskene og deres bruk av den innovative teknologien utviklet gjennom ZEB. Her har beboerne fått ta styring over installasjoner og utstyr med interaktive brukergrensesnitt; bl.a. klimatiserings- og energisystemene.

ZEB Living Lab brukes av forskere innenfor flere fagfelt til å studere ulike teknologier og praksiser i et hverdagslig og virkelig miljø.

  • Med en brukersentrert utvikling av nye løsninger kan forskerne arbeide helhetlig med fokus på brukernes behov og erfaringer.
  • Ytelsestesting av både nye og eksisterende løsninger. Utforsking av byggets ytelse der konteksten er realistiske brukerscenarier.
  • Detaljert overvåkning av bygningens og installasjonenes fysiske oppførsel, samt brukernes påvirkning.
  • ZEB Living Lab er også en forskningsinfrastruktur ved Forskningssenteret for miljøvennlig energi; Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN)

ZEB og ZEN sentrene forsker innenfor fagområdene arkitektur, samfunnsvitenskap, materialteknologi, bygningsteknologi, energiteknologi og inneklima. I forsøkshuset kan forskerne studere samspillet mellom brukerne og det fysiske miljøet. ZEB Living Lab er også et viktig redskap for å sørge for at løsningene vi utvikler er grundig testet og verifisert på et tidlig stadium. Forskningssentrene for miljøvennlig energi er med på å styrke samarbeidet mellom våre industripartnere og forskere.

Laboratoriet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

oppholdsrom i Living Lab
Living Lab. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Kontaktinformasjon

Living Lab er lokalisert ved NTNU og SINTEF på Gløshaugen i Trondheim.
Ta gjerne kontakt for bruk av Living Lab til undervisning, forskning eller utvikling.

Besøksadresse Living Lab: Richard Birkelandsvei 4
Kontaktadresse: SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7b

Ta kontakt med:

Laboratoriesjef Einar Bergheim

Professor Thomas Berker

Professor Arild Gustavsen