Til hovedinnhold
Norsk English

Developing a Construction Systems Protocol for prefabrication manufacturing

Utvikling av programvare som gjør mengdeberegning og prissammenligning enkelt for dem som vil bygge med prefabrikkerte elementer.

Kontaktperson

Modulbygg
Foto: m.herzog / visualis-images.com

Prosessene med anskaffelse, design og prosjektgjennomføring i prefabrikasjonsindustrien i dag er sterkt avhengig av manuell kontroll av informasjon og modifikasjoner/omtegning av elementgeometrier fra 3D- eller 2D-objekter. Dette er fordi metodene som brukes i designverktøy ikke er spesifikt tilpasset for å vurdere informasjonsbehovene og begrensningene som produsenter som arbeider med prefabrikkerte elementer har, og informasjon må utledes eller legges til.

Eksisterende klassifiseringer av bygningselementer, som blant annet inneholder informasjon om deres egenskaper, varierer mye med hensyn til hva slags informasjon de har og hvordan denne informasjonen er organisert. Som sådan er det ikke noe enkelt klassifiseringssystem som effektivt kan brukes av alle de ulike interessentene gitt deres forskjeller når det gjelder informasjonsbehov og verktøyene de bruker. Spesielt for prosesser som prefabrikasjon av veggelementer, er data nødvendig for å informere en rekke prosesser som spenner fra design og planlegging til kostnadsestimering og produksjonsevne. 

Gitt mangelen på en slik klassifisering, er det behov for å lage en konstruksjonsprotokoll som kan fange opp og bruke informasjonen som trengs i hvert trinn av prosessen for å strømlinjeforme design, anskaffelse, planlegging, kostnadsestimering og produksjon, og for å støtte behovene til hver interessent.

Prosjektmål:

  • Kartlegge og vurdere eksisterende datastrukturer som beskriver relevant informasjon for prosesser knyttet til bygging og prosjektering av prefabrikkerte veggelementer i tre. 
  • Foreslå en prosess for å definere spesifikke informasjonsbehov og informasjonsstrømmer med tanke på alle interessenter som er involvert i design og fabrikasjon av prefabrikkerte veggelementer i tre. 
  • Identifisere og foreslå en skalerbar metodikk for informasjonsbehandling som er kompatibel med parametrisk og generativ design.

Prosjekttype: NFR – RFF
Budsjett: 350 000 NOK
Prosjektpartnere: Modulize AS, Norsk Element Fabrikk, Building Smart International
FoU: SINTEF Community, SINTEF Digital

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2021