Til hovedinnhold
Norsk English

Akustikk i bygninger

God bygningsakustikk forutsetter en tverrfaglig tilnærmelse. Vi tar oss av alle relevante lyd- og vibrasjonsaspekter bygningsprosjekter.

Kontaktperson

Vi studerer og utvikler løsninger der lyd spiller en viktig rolle gjennom akustikkfaglige utredninger, beregninger og avanserte målinger, både i  laboratoriet og ute i felt.

Vil tilbyr

  • Forskningsbasert rådgivning innen utvikling av nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder
  • Ekspertrådgivning innen lydisolasjon, romakustikk og vibrasjoner
  • Skadevurderinger

Akustiske målinger

Vi har spesialisert utstyr til å utføre både enkle og komplekse måleoppdrag. Utstyret inkluder:

  • Flere støymålere
  • 16 kanal analysator
  • En god samling akselerometer for å måle vibrasjoner til varierte formål, inkluderet miniatyr- og høysensitiv akselerometer.

Beregninger og numerisk analyse

Vi kan foreta numeriske beregninger og analyser med spesialisert programvare, som for eksempel:

  • Bastian (Lydisolasjon)
  • Norflag (Lydabsorpsjon)
  • Abaqus eller COMSOL (Lyd og vibrasjon)

Lydlaboratoriet

Lydlaboratoriet er en del av SINTEFs akkrediterte laboratorier og brukes til å utvikle og dokumentere lydegenskaper for produkter og løsninger. Mer info om Lydlaboratoriet

SINTEF jobber også med miljøakustikk

Hvorfor velge SINTEF?
Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er lydisolering mellom rom og enheter, lydregulering og romakustikk, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner.