Til hovedinnhold
Norsk English

NADA! Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon

Målet med prosjektet er at offentlige byggherrer skal kunne stille krav om avfallsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser.

Kontaktperson

Avfallsreduksjon utgjør et stort potensial for miljø-, ressurs- og kostnadsbesparelser, men med dagens praksis og metodikk har det vist seg krevende å redusere avfallsmengdene. 

Det finnes i dag ingen nasjonale krav knyttet til avfallsreduksjon i byggeprosjekter, og det er byggherrene selv som må stille slike krav. For å kunne oppnå mindre avfall i byggeprosjektene har derfor byggherrene behov for et felles rammeverk som kan styrke innsatsen for avfallsfrie byggeplasser.

Målet med prosjektet NADA er å utvikle metoder, verktøy, rammeverk og veiledere som setter byggherrer i stand til å oppnå avfallsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser. 

Delmål er:

  1. Utvikle et felles rammeverk for avfallsfrie byggeplasser med omforente og definerte ambisjoner
  2. Utvikle og gjennomføre tre innovative anskaffelser som muliggjør vesentlig avfallsreduksjon på veien mot avfallsfrie byggeplasser hvor rammeverk, metoder og verktøy testes
  3. Utvikle standardiserte metoder og verktøy for å måle og evaluere avfall

Partnere: De kommunale byggherrene Omsorgsbygg, Bærum kommune og Asker kommune er, sammen med SINTEF, hovedpartnere i prosjektet.  Omsorgsbygg er prosjekteier og SINTEF er prosjektleder.

NADA får støtte fra Forskningsrådet innenfor IPO -Forkommune programmet i 2021.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024