Til hovedinnhold
Norsk English

ConZerW

Construction Site Zero Waste

Kontaktperson

Foto: Skanska

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som synliggjør optimaliseringsmuligheter i byggeaktivitetene og som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. 

ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse praktiske problemer gjennom å bruke eksisterende bransjekunnskap.  Prosjektet forventes å gi et konkurransefortrinn når strengere krav til avfallsreduksjon innføres i nær framtid, samt bidra til å styrke partnernes miljøprofil i kundemarkedet.

Prosjektet vil svare på tre hovedspørsmål for å behandle de sentrale FoU-utfordringene:

  1. Hva innebærer ambisjonene om en avfallsfri byggeplass for aktørene, og hvilke nye løsninger og arbeidsmetoder kan realisere den?
  2. Hvordan kan man utvikle optimeringssystemer som reduserer avfall ved hjelp av sporing av ressursflyten og effektiv informasjonsutveksling i verdikjeden?
  3. Hvordan kan man beregne og evaluere om avfallsfrie løsninger bidrar til reell avfallsreduksjon, økt lønnsomhet og utslippsreduksjoner i verdikjeden?

I tillegg skal prosjektet demonstrere en fullskala løsning i et pilotprosjekt og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media.

FAKTA: Om prosjektet 

Forskningsprosjektet ConZerW - Construction site Zero Waste er et av 156 prosjekter, blant 352 prosjektsøknader, som får støtte fra Forskningsrådet innenfor BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena programmert i 2019. ConZerW har Skanska Norge som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024.

Les mer

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene