ConZerW - Construction Site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som synliggjør optimaliseringsmuligheter i byggeaktivitetene og som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. 

ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse praktiske problemer gjennom å bruke eksisterende bransjekunnskap.  Prosjektet forventes å gi et konkurransefortrinn når strengere krav til avfallsreduksjon innføres i nær framtid, samt bidra til å styrke partnernes miljøprofil i kundemarkedet.

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes

Prosjektet vil svare på tre hovedspørsmål for å behandle de sentrale FoU-utfordringene

  1. Hva innebærer ambisjonene om en avfallsfri byggeplass for aktørene, og hvilke nye løsninger og arbeidsmetoder kan realisere den?
  2. Hvordan kan man utvikle optimeringssystemer som reduserer avfall ved hjelp av sporing av ressursflyten og effektiv informasjonsutveksling i verdikjeden?
  3. Hvordan kan man beregne og evaluere om avfallsfrie løsninger bidrar til reell avfallsreduksjon, økt lønnsomhet og utslippsreduksjoner i verdikjeden?

I tillegg skal prosjektet demonstrere en fullskala løsning i et pilotprosjekt og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media.

Prosjektdeltakere

Selamawit Mamo Fufa

Seniorforsker
466 34 780
Navn
Selamawit Mamo Fufa
Tittel
Seniorforsker
Telefon
466 34 780
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Kristin Fjellheim

Forsker
918 01 159
Navn
Kristin Fjellheim
Tittel
Forsker
Telefon
918 01 159
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Pablo Gonzalez Castrillo

Seniorrådgiver miljø, Skanska
415 88 923
Navn
Pablo Gonzalez Castrillo
Tittel
Seniorrådgiver miljø, Skanska
Organisasjon
Skanska Norge

Randi Lekanger

Miljøsjef, Skanska
986 41 770
Navn
Randi Lekanger
Tittel
Miljøsjef, Skanska
Organisasjon
Skanska Norge

Torkel Haufmann

Forskningsleder
+47 918 58 717
Navn
Torkel Haufmann
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 918 58 717
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Giorgio Sartor

Forsker
+47 950 10 649
Navn
Giorgio Sartor
Tittel
Forsker
Telefon
+47 950 10 649
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Shawn Lillefjell

HMSK rådgiver, Skanska Husfabrikken
455 17 416
Navn
Shawn Lillefjell
Tittel
HMSK rådgiver, Skanska Husfabrikken
Organisasjon
Skanska Husfabrikken

Morten Collett Thue

Leder for Salgsplanlegging og -analyse, Optimera
908 46 768
Navn
Morten Collett Thue
Tittel
Leder for Salgsplanlegging og -analyse, Optimera
Organisasjon
Optimera

Jørn Frydenlund

970 51 424
Navn
Jørn Frydenlund
Tittel
Organisasjon
Norsk Gjenvinning

FAKTA: Om prosjektet

 

Forskningsprosjektet ConZerW - Construction site Zero Waste er et av 156 prosjekter, blant 352 prosjektsøknader, som får støtte fra Forskningsrådet innenfor BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena programmert i 2019. ConZerW har Skanska Norge som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024.

Kontaktpersoner: Selamawit Mamo Fufa (SINTEF AS):