ConZerW - Construction Site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som synliggjør optimaliseringsmuligheter i byggeaktivitetene og som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. 

ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse praktiske problemer gjennom å bruke eksisterende bransjekunnskap.  Prosjektet forventes å gi et konkurransefortrinn når strengere krav til avfallsreduksjon innføres i nær framtid, samt bidra til å styrke partnernes miljøprofil i kundemarkedet.

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes

Prosjektet vil svare på tre hovedspørsmål for å behandle de sentrale FoU-utfordringene

  1. Hva innebærer ambisjonene om en avfallsfri byggeplass for aktørene, og hvilke nye løsninger og arbeidsmetoder kan realisere den?
  2. Hvordan kan man utvikle optimeringssystemer som reduserer avfall ved hjelp av sporing av ressursflyten og effektiv informasjonsutveksling i verdikjeden?
  3. Hvordan kan man beregne og evaluere om avfallsfrie løsninger bidrar til reell avfallsreduksjon, økt lønnsomhet og utslippsreduksjoner i verdikjeden?

I tillegg skal prosjektet demonstrere en fullskala løsning i et pilotprosjekt og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media.

Prosjektdeltakere

Pablo Gonzalez Castrillo

Seniorrådgiver miljø, Skanska
Navn
Pablo Gonzalez Castrillo
Tittel
Seniorrådgiver miljø, Skanska
Organisasjon
Skanska Norge

Randi Lekanger

Miljøsjef, Skanska
Navn
Randi Lekanger
Tittel
Miljøsjef, Skanska
Organisasjon
Skanska Norge

Shawn Lillefjell

HMSK rådgiver, Skanska Husfabrikken
Navn
Shawn Lillefjell
Tittel
HMSK rådgiver, Skanska Husfabrikken
Organisasjon
Skanska Husfabrikken

Morten Collett Thue

Leder for Salgsplanlegging og -analyse, Optimera
Navn
Morten Collett Thue
Tittel
Leder for Salgsplanlegging og -analyse, Optimera
Organisasjon
Optimera

FAKTA: Om prosjektet

 

Forskningsprosjektet ConZerW - Construction site Zero Waste er et av 156 prosjekter, blant 352 prosjektsøknader, som får støtte fra Forskningsrådet innenfor BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena programmert i 2019. ConZerW har Skanska Norge som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024.

Kontaktpersoner: Selamawit Mamo Fufa (SINTEF AS): selamawit.fufa@sintef.no