Partnere

Prosjektet er basert på en tverrfaglig forskningstilnærming. Dette er nødvendig for å håndtere kompleksiteten i avfallsfrie byggeplasser, som involverer mange fagfelt og partnere fra ulike interessentgrupper.

Skanska Norge er prosjekteier og ansvarlig i dette prosjektet. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Skanskas egen leverandør av prefabrikkerte husmoduler, Skanska Husfabrikken, samt byggevarekjeden Optimera og avfallsaktøren Norsk Gjenvinning. SINTEF, med ekspertise innenfor optimering, økonomisk analyse, byggeprosess og klima- og miljøanalyser, er forskningspartner og prosjektleder i prosjektet.