Hovedaktiviteter i prosjektet

Prosjektet er delt inn i 4 hovedaktiviteter:                                                           

  1. Rammeverk: er grunnlaget for det videre prosjektet og definere ambisjonsnivå for avfallsfrie byggeplasser, identifisere og velge løsninger, og utvikle nye tjenester og forretningsmodeller 
  2. Smart informasjon- og materialflyt og optimering: utvikle sporingssystem og optimeringsmodeller for mer effektiv ressursflyt i verdikjeden gjennom nye samarbeidsmodeller mellom industriaktørene med bruk av prosessverktøy
  3.  Økonomisk og miljømessig analyse: utvikle beregnings- og evalueringsmetoder av avfallsreduksjoner, økonomiske effekter og miljøbesparelser for ulike avfallsreduserende løsninger 
  4.  Demonstrasjon og formidling: demonstrere en fullskala løsning og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media