Demonstrasjon og formidling

Målet med dette aktivitet er demonstrere en fullskala løsning og kommunisere resultater til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media. Aktiviteter inkluderer: 

  1. Implementere digitalt verktøy i partnernes egne styringssysem
  2. Demonstrere det digitale verktøyet i et pilotprosjekt, og dokumentere avfallsreduksjon, miljømessige og økonomiske besparelser           
  3. Utarbeide dokumentasjon i form av en veileder, for deling av kunnskap med andre aktører for læring og repliserbarhet både nasjonalt og internasjonalt