Til hovedinnhold

Urbane fordrøyende tak – verktøykasse

Urbane fordrøyende tak – verktøykasse

Verktøykasse for prosjektering og utførelse

Foto: Bergknapp

Tak til fordrøyning er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) i Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Prosjektets overordnede idé er å få utviklet og etablert en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak. Verktøyet skal ta opp i seg VA-tekniske og bygningstekniske aspekter samt helhetlige risikovurderinger.

Prosjekteier: Multiblokk (Skjævelandgruppen)
Prosjektdeltaker: Storm Aqua ( Skjævelandgruppen)
Forskningspartner: SINTEF
Prosjektleder: Per Møller-Pedersen (Storm Aqua)
Budsjett 8,6 mill. NOK 

Publisert onsdag 26. juni 2019
Seniorforsker
486 05 179

Prosjektvarighet

2019 - 2022