Til hovedinnhold
Norsk English

Edvard Sivertsen

Seniorforsker

Jeg er seniorforsker i faggruppe Vann og Miljø ved SINTEF Community. Jeg har jobbet i SINTEF siden 2008 og har blant annet jobbet med saltkraft og energiutvinning fra trykkretardert osmose, ulike renseteknologier for behandling av overflatevann til drikkevann og overvannshåndtering. De siste årene har jeg ledet en arbeidspakke på overvannshåndtering i SFI Klima 2050 med særlig fokus på å møte fremtidige overvannsutfordringer som følge av klimaendring.

Utdanning

Jeg er sivilingeniør i fysikalsk kjemi fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) og har en doktorgrad i kjemisk prosessteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU).

Kompetanse og fagområder

Jeg har jobbet bredt innen ulike fagområder, men har de siste årene jobbet mest med strategiske verktøy og praktiske løsninger for å håndtere og rense overvann, med fokus på naturbaserte løsninger. Jeg har også erfaring med renseteknologier, særlig membranteknologi, multivariat dataanalyse, optimalisering og forsøksdesign.

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1968-170X

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim