Til hovedinnhold
Norsk English

Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner

Kommunene trenger verktøy for å kartlegge hvor sårbare de er for de uunngåelige konsekvensene av klimaendringer og ekstremvær.

Kontaktperson

Prosjektet skal utvikle indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommunene. Indikatorene skal tilrettelegge for at vi skal kunne si noe om den økonomiske fordelen ved ulike klimatiltak, og skal tilpasses hvor langt kommunene er kommet i klimatilpasningsarbeidet, relevant skaderisiko og aktuelle skadeårsaker. Ambisjonen er at kommunene skal få verktøy for å kartlegge sårbarhet, og utvikle mål, strategier og handlingsplaner.

  • Fitjar, Kinn, Kvam, Luster, Lærdal, Sogndal, Voss og Trondheim kommuner deltar i prosjektet, sammen med Vestland fylkeskommune.
  • SINTEF og Vestlandsforsking er forskningspartnere.
  • Osterøy kommune er prosjekteier.

Foto: NVE

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.03.2021