Til hovedinnhold
Norsk English

Clean Urban Water

Analyse- og beslutningsverktøy for å redusere urban vannforurensning​

Kontaktperson

EUs vannrammedirektiv stiller krav til god vannkvalitet i vassdrag . I tillegg stiller forurensningsloven og vannressursloven​ krav til forvaltningen.

Målet med CleanUrbanWater er å utarbeide et analyse- og beslutningsverktøy som kommuner kan bruke for bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag i byer og tettsteder.

Vi skal utvikle et web-basert verktøy som: ​

  • Overvåker vannkvalitet i vassdrag​
  • Identifiserer problemområder og kilder til forurensning​
  • Dokumenterer effekten av ulike tiltak over tid
  • Ser på forurensning fra avløpsnett, landbruk, overvann og punktkilder (industri)​

Verktøyet skal brukes til overvåkning og planlegging av tiltak. Overvåking av vannkvaliteten gir en indikasjon på omfanget av problemet. Tiltak kan være ledningsforvaltning eller nødvendige overvannstiltak for å forbedre vannkvalitet i vann og vassdrag eller andre vannkilder, som grunnvann. 

ClearUrbanWater er et innovasjonsprosjet i offentlig sektor og støttet av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene