Til hovedinnhold
Norsk English

Clean Urban Water

Case


Nidelva

Nidelva - Trondheim​

I Trondheim  vil vi analysere forurensingen i Nidelva og estimere forurensingsbidraget fra avløpsnettet. Vi vil bruke resultater fra historiske serier med manuelle analyser av  termotolerante koliforme bakterier som indikator på lekkasje av kloakk fra ledningsnett og se nærmere på hvilke situasjoner (diffuse lekkasjer, driftshendelser, overløpsdrift, nedbørshendelser) og hvilke avløpssoner som gir størst forurensingsbidrag. Over tid kan man sammenligne nåsituasjonen med tidligere resultater for å vurdere effekten av de tiltakene som er implementert siden sist. Vi vil bruke over 20 år med data og sammenstille resultatene med kjente habiliteringsprosjekt på ledningsnettet og sanering av overløp.

Greverudbekken

Greverudbekken - Nordre Follo