Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak

Vi skal vurdere og rangere ulike klimatilpasningstiltak for kommuner i Rogaland.

Klimaforandringene stiller norske kommuner og beslutningstakere overfor store og til dels ukjente utfordringer. I Rogaland ventes det kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred.

For å få på plass effektive klimatilpasningstiltak skal vi:

 • Kartlegge og beskrive klimasårbarheter i kommunene 
 • Identifisere og beskrive klimatilpasningstiltak som vil avbøte identifiserte sårbarheter
 • Definere kommunenes mål og vurderingskriterier for å vurdere bærekraft
 • Identifisere et sett med indikatorer som tallfester vurderingskriteriene og fremskaffe faktiske verdier for disse

Partnere i prosjektet:

Kommuner

 • Stavanger kommune (prosjekteier)
 • Sandnes kommune
 • Sauda kommune
 • Gjesdal kommune
 • Sola kommune
 • Karmøy kommune
 • Hjelmeland kommune

Samlende aktører

 • Rogaland fylkeskommune
 • Stiftelsen Grønn By

Private aktører

 • Asplan Viak
 • Faber Bygg
 • Sweco Norge
 • Skjæveland Gruppen

FoU-partnere

 • Vestlandsforskning
 • SINTEF (Prosjektleder)

Kort presentasjon av prosjektet

Framdriftsrapport mars 2022

Framdriftsrapport desember 2022

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024