Til hovedinnhold

ZEB - Zero Emission Buildings

ZEB - Zero Emission Buildings

Bygninger med null klimagassutslipp

ZEB er et nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering av bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger. Hovedmålsetningen til ZEB er å utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, boliger så vel som næringsbygg, som vil lede til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending.

Til ZEBs hjemmeside

Publisert mandag 24. november 2014
Forskningsdirektør
416 64 331

Prosjektvarighet

2010 - 2017