Til hovedinnhold

Fullskala forsøk og uttesting

Fullskala forsøk og uttesting

Forsøksdesign og gjennomføring av fullskala forsøk på havet. Vi har ekspertise på uttesting av nye fiskeredskap og anvendelse av nye innovative teknologier i forbindelse med fiskeri.

Vi studerer viktige parametere som seleksjon, fiskeadferd, energiforbruk og miljøpåvirkning av fiskeredskap ved fiskeridata analyse og utvikling av software tilpasset formålet.

  • Fiskeriteknologi
  • Redskapsdesign, seleksjon og effektivitets analyse
  • Software utvikling og data analyse: PRESEMO, FISHSELECT, SELNET.

Nyttige lenker: