Til hovedinnhold
Norsk English

Fullskala feltforsøk og tokt

Forsøksdesign og gjennomføring av fullskala forsøk på havet. Vi har ekspertise på uttesting av nye fiskeredskap og anvendelse av nye innovative teknologier i forbindelse med fiskeri.

Kontaktperson

Vi har ekspertise på uttesting av nye fiskeredskap og bruk av nye innovative teknologier i forbindelse med fiskeri.

For å utvikle ny fiskeriteknologi er viktig å kunne teste utstyret grundig. Når vi gjennomfører forsøk i full skala havet, samler vi inn data på og studerer viktige parametere som seleksjon, fiskeadferd, energiforbruk og miljøpåvirkning av fiskeredskapet.

Vi analyserer også fiskeridata, og har utviklet følgende software tilpasset dette formålet:

  1. PRESEMO
  2. FISHSELECT
  3. SELNET

I tillegg har vi stort fokus på å ivareta sikkerheten til fiskere og forskere om bord, og vi har et nært samarbeid med norske fiskerimyndigheter som blant annet får data på artssammensetninger og total fangst fra førsøksfiske.

Utforsk fagområdene