Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av fiskeridata

Hvor bør fiskeren kaste nota for å fange mest mulig av den ønskede fisken på mest mulig energi- og kostnadseffektivt vis? Hvordan kan vi redusere fiskeflåtens CO2-utslipp gjennom bedre fartøydesign og -drift? Kan vi oppdage ulovlig eller uønsket fiskeriaktivitet før større skade er gjort? Svarene ligger i dataene.

Kontaktperson

Vi omgir oss i stadig større grad med sensorer, systemer og databaser som produserer og aggregerer data om det vi foretar oss, og fiskerinæringen er intet unntak. Energi- og drivstofforbruk, fartøyposisjoner, fangster og salgspriser – svært mye nyttig informasjon kan skaffes til veie hvis man bare vet hvordan.

Ved å hente inn, sammenstille og analysere data fra ulike kilder kan man se nye sammenhenger og finne løsningene på viktige problemer. I SINTEF bruker vi data om fiskeriene til blant annet

  • beslutningsstøttesystemer som kan hjelpe fiskere med å utøve fisket på bærekraftig og kostnadseffektivt vis
  • konsepter og teknologier til fremtidens klimavennlige fiskefartøy
  • nye metoder for å overvåke fiskeriene, fiskebestandene og samspillet mellom dem for å sikre at natur, samfunnsinteresser og næringsinteresser kan ivaretas på best mulig vis
  • studier av interaksjoner mellom fiskeri og andre havnæringer

Vi benytter matematiske og statistiske metoder som maskinlæring, tidsserieanalyse, regresjonsanalyse og så videre, ofte i sammenheng med modellerings- og simuleringsbaserte metoder.

Prosjekter

Utforsk fagområdene