Til hovedinnhold
Norsk English

PurSense

Et nytt verktøy som er under utvikling ved SINTEF Fiskeri og havbruk skal hjelpe skipperne til å spare flere hundre tusen kroner i året.

Kontaktperson

Dagens fiskefartøy er kompliserte og gir skipperen mange valg relatert til hvordan fartøyet skal drives. Typiske valg er hvilke motorer som skal være i gang, hvilket turtall de skal gå med, hvordan energien distribueres, bruk av elektromotorer til fremdrift eller direktekopling, propellstigning osv. Med støtte fra Norges Forskningsråd og Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond har derfor rederiene Eros, Ervik&Sævik, Herøyhav og Kings Bay sammen med SINTEF Fiskeri og Havbruk startet forskningsprosjektet PurSense.

Dette prosjektet skal utvikle verktøy for å hjelpe skipperen å drive fartøyet så effektivt som mulig. Dette vil både redusere drivstofforbruket og fartøyets utslipp av CO2 og NOx. Dette er dermed gunstig for både rederi og miljø.

Prosjektet skal utvikle verktøy som kan gi skipperen råd om hvordan fartøyet bør drives. Dette kan baseres på både analyse av tidligere operasjoner og på matematisk modellering av fartøyet.

Metodene som utvikles i dette prosjektet vil være generiske og kan benyttes videre for andre fartøygrupper. Dette kan være både innen fiskeri, offshore og andre maritime næringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 30.06.2016

 

Oppdragsgivere

 • Eros AS
 • Ervik & Sævik AS
 • Herøyhav AS
 • Kings Bay AS
   

Finansiering

 • Norges Forskningsråd (MAROFF programmet)
 • Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond
 • Eros AS
 • Ervik & Sævik AS
 • Herøyhav AS
 • Kings Bay AS