Til hovedinnhold
Norsk English

Improvedo (Improved vessel design and operation)

Improvedo har som formål å forbedre design og drift av fartøy. Bedre drift vil blant annet gi kapteinen et bedre beslutningsgrunnlag for å ta avgjørelser som påvirker drivstofforbruket. Samtidig kan mer gjennomsiktighet ift energiforbruket gi større fokus og innsats for dette.

Kontaktperson

Prosjektet skal gå til og med 2014. Prosjektet er et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) og finansieres av Norges Forskningsråd (80%), Rolls-Royce Marine AS (10%) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (10%).

I tillegg til SINTEF Fiskeri og havbruk vil NTNU, Rolls-Royce Marine, FHF,  Høyskolen i Ålesund og TNO i Nederland delta i prosjektet.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kompetanse og verktøy som kan bidra til mer energieffektiv operasjon og design av fartøy. Dette skal oppnås ved å utvikle:

 • Strategier og verktøy for å aggregere operasjonelle data
 • Nøkkeltall ift operasjon av fartøy
 • System for operasjonell beslutningsstøtte
 • Numeriske metoder og verktøy for optimalisering av fartøydesign.

 Prosjektet vil bidra til mer energieffektiv operasjon ved:

 • Vedlikeholde oppdatert informasjon om fartøyets drift. Dels vha direkte målinger, dels vha tilstandsestimatorer.
 • Key Performance Indicators er basis for å presentere driften for kapteinen. Disse utvides ved å sammenligne drift nå med tidligere, for samme forutsetninger.
 • Modell prediktiv kontroll brukes for å gi konkrete råd til kapteinen om hvordan han bør operere fartøyet. Eksempelvis start/stopp av hjelpemotorer, valg av pitch/rpm og bruk av hybrid/diesel elektrisk fremdrift.

Kapteinen får et bedre beslutningsgrunnlag for å ta avgjørelser som påvirker drivstofforbruket. Samtidig kan mer gjennomsiktighet ift energiforbruket gi større fokus og innsats for dette.

 

 

Prosjektet vil bidra til mer energieffektiv design ved:

 • Data om mange fartøys drift samles lokalt og sendes automatisk over til en sentral database
 • Databasen benyttes til å:
  • Finne sammenhenger mellom energiforbruk, værforhold og fartøyets skrog.
  • Finne sammenhenger mellom energiforbruk, værforhold, driftsmønster og energisystem om bord (inkludert fremdriftssystemet).
 • Typiske spørsmål vil være:
  • Hvor stor hovedmotor skal man velge?
  • Hvor stor propell?
  • Hvor mange og store hjelpemotorer?
  • Hybrid, konvensjonell eller ren diesel-elektrisk fremdrift?
 • Dataene vil også være viktige for utvikling av designverktøy basert på modellering av fartøyet.

 

 

Prosjektet vil også finansiere en doktorgrad og en postdoktor på NTNU.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2010 - 31.12.2013