Til hovedinnhold

Fiskeriforvaltning

Fiskeriforvaltning

Vår kompetanse er:
  • Hvordan kystsamfunn tilpasser seg høsting av levende marine ressurser, og hvordan det påvirker bærekraftbegrepet etter tre sentrale dimensjoner (biologisk, sosial og økonomisk bærekraft).
  • Hvordan bærekraftbegrepet påvirkes av teknologisk utvikling, endringer i kvoteregimet, fordelingspolitiske spørsmål og globalisering av markeder for fisk.
  • Innspill til debatten om bruken av ressursrente i fiske (som superprofitt el sysselsetting), studier vedr organisering av verdikjeder og arbeidsdeling mellom sjø og land samt vilkår for innovasjoner i kystbaserte næringer.
Seniorforsker
970 82 976