Til hovedinnhold
Norsk English

Effektivt og selektivt fiskeri

Fiskeriteknologi har alltid vært under utvikling, men denne utviklingen har vært størst de siste 100 årene. Moderne gjennombrudd har gjort det mulig å drive et mer bærekraftig fiskeri.

Kontaktperson

Motoriserte båter, ekkolodd, pumper til not og lignende teknologiske fremskritt har gjort det norske fiskeriet til en meget effektiv og økonomisk givende næring. Vi jobber med videre utvikling av dette for å sikre økonomisk gevinst og god utnyttelse av marine ressurser, samtidig som vi aktivt jobber med å bruke ny og eksisterende teknologi for å skape et mer bærekraftig fiskeri. Dette skjer blant annet ved utvikling av nye redskapsdesign for å redusere påvirkningen på havbunnen i områder hvor det fiskes med trål, ved å designe redskaper som tillater at uønsket bifangst ikke kommer med i halen, og ved at utstyret er så energieffektivt som mulig. Det er også viktig å bevare kvaliteten på fangsten slik at man får best mulig råstoff.

En viktig del av arbeidet er planlegging og modellering av områder hvor vi ser potensiale for å øke effektiviteten, selektiviteten, eller begge deler. Vi har utviklet flere verktøy, som programmene SELNET og FISHSELECT, som brukes før, under, og etter eksperiment slik at vi kan evaluere og forbedre oss gjennom hele prosessen.

Prosjekter som handler om effektive og selektive fiskerier, er blant annet:

  • SFI Harvest
  • FHF Seleksjon i bunntrål
  • FHF Seleksjon i industri- og pelagisktrål
  • EU-prosjektet Smartfish

Utforsk fagområdene