Til hovedinnhold
Norsk English

Fangstbehandling

Måten fisken kommer i kontakt med fiskeredskapene påvirker kvaliteten på fisken og dermed også hvor mye fangsten er verdt.

Kontaktperson

Hos SINTEF Ocean har vi et tett samarbeid med båre rederier og leverandører av fiskeutstyr for å vurdere hvordan selve fangstprosessen påvirker kvaliteten på fisk og skalldyr. Alt fra hvilke type fartøy og redskap som blir brukt til tauefart, værforhold og selve fangstmengden kan ha en innvirkning. Videre kan måten fangsten tas om bord på, for eksempel og den løftes opp eller pumpes, samt lagring om bord og landing påvirke kvaliteten på råstoffet. Det å videreutvikle og forbedre eksisterende fangstmetoder har stort fokus, samtidig som vi også jobber med å utarbeide måter å utnytte ressurser som hittil har være lite brukt eller totalt ubrukt. Eksempler på dette er haneskjell, snøkrabbe og mesopelagiske organismer som krill og Calanus. Prosjekter som handler om dette, er:

  • SFI Harvest
  • CrabTech
  • Illum

Utforsk fagområdene