Til hovedinnhold

SUMMER H2020

SUMMER H2020

SUMMER's ambisjon er å skaffe informasjon som er viktig for en bærekraftig bruk av havressursene gjennom en omfattende forståelse for hvordan havet fungerer i dybden.

Man holding fish
Photo: Leif Grimsmo/SINTEF

SUMMER vil etablere en protokoll for nøyaktig estimering av mesopelagisk biomasse. Gjennom prosjektet vil man kvantifisere økosystemene rundt det mesopelagiske samfunnet (mat og fôr for mennesker, akvakultur og villfisk, klimaregulering og potensial for bioaktive forbindelser) og utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Et slikt beslutningsstøtteverktøy vil bidra til å balansere mellom ulike utnyttelsessenarioer. 

SUMMER's ambisjon er å skaffe informasjon som er viktig for en bærekraftig bruk av havressursene gjennom en omfattende forståelse for hvordan havet fungerer i dybden. Fram til nå har havet blitt studert i lag, med en skjevhet mot overflaten der fotosyntesen foregår, og man ser på strømninger nedover i lagene. Store nye estimater av mesopelagisk biomasse indikerer at vi må vurdere hele økosystemet vertikalt fra overflaten ned mot havbunnen. Dette skyldes at organismene ofte krysser hele vannsøylen. 

Partnere

 1. (Koordinator) Fundación AZTI-AZTI Fundazioa (AZTI), ES
 2. Universitaet Bremen (UBREMEN), DE
 3. The University Court of the University of St. Andrews (USTAN), UK
 4. IMAR- Instituto Do Mar (IMAR), PT
 5. UK Research and Innovation (UKRI), UK
 6. Helmholtz Zentrum Fur Ozeanforschung Kiel (GEOMAR), DE
 7. Universitetet i Oslo (UiO), NO
 8. Universitetet i Bergen (UiB), NO
 9. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ICM), ES
 10. Université de la Rochelle (ULR), FR
 11. Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer), FR
 12. University of Strathclyde (USTRATH), UK
 13. Universidad de las palmas de Gran Canaria (UPLGC), ES
 14. Institut de Recherche por le Development (IRD), FR
 15. Danmarks Teknise Universitet (DTU), DK
 16. Institute of Marine Research (IMR), NO
 17. Sintef Ocean AS (SINTEF), NO
 18. Middle East Technical University (METU), TR
 19. Acondicionamiento Tarrasense Asociacion (LEITAT), ES
 20. Marine and Freshwater Research Institute (MFRI), IS
 21. Barna S.A. (BARNA), ES
 22. King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), SA

Kontakter:

Leif Grimsmo

Senior prosjektleder
982 46 830
Navn
Leif Grimsmo
Tittel
Senior prosjektleder
Telefon
982 46 830
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Guro Møen Tveit

Seniorforsker
930 02 709
Navn
Guro Møen Tveit
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 02 709
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS
Publisert onsdag 29. januar 2020
Sjefforsker
922 00 886

Prosjektvarighet

09.01.2020 - 31.08.2023

Finansiering:
H2020-EU.3.2.3.1 
Totalt budsjett:
€ 6 623 809