Til hovedinnhold
Norsk English

More GoJelly!

Hvordan kan vi bruke manetslim som løsning på foruresningen fra mikropast?

Kontaktperson

Maneter liggende på stranden
Foto: Adobe Stock

Med More GoJelly!, prosjektet vil SINTEF Ocean styrke den norske rollen i EU prosjektet GoJelly ved å involvere flere brukere fra forsking, matindustrien, produsenter og andre aktører i verdikjeden for sjømat. Vi vil gjøre det ved å holde en rekke workshops hvor vi skal evaluere de kommersielle mulighetene assosiert med å bruke maneter som ressurs. 

Prosjektet skal involvere relevante aktører for å finne nøkkelindikatorer for bærekraftig utvikling av en manetindustri, og definere fremtidsscenarier og utfordringer basert på endringer i reguleringer som vil være nødvendige for å kunne bruke maneter som en ressurs, enten det er for mat-, fôr-, ingrediens- eller kosmetikkindustrien for å nevne noen muligheter. Vi vil få en bedre forståelse for verdikjeden for mat i Norge ved å utviklet et nasjonalt netterk av industrier som kan knyttes opp mot EU prosjektet. 

Vi vil også holde workshops i både Tromsø og Bergen, hvor vi vil fokusere på fremtidige generasjoner og deres forhold til både nye ressurser som bruk i nye produkter, og ifht mikroplast som en utfordring som også kan løses med maneter. 

Vi vil jobbe sammen med Trondheimsbaserte House of Knowledge for å utvikle serious games til bruk i disse workshopene. Som følge av Covid-19 vil vi utvikle spill-løsninger som også kan fjernstyres ved hjelp av nettbrett og smarttelefoner. 

Partnere

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Budsjett

NOK: 1 000 000,-

Se også www.gojelly.eu

Utforsk fagområdene