Til hovedinnhold
Norsk English

EVERYFISH

Nyskapende teknologiske løsninger for helautomatisk fangstregistrering og fangstrapportering

Kontaktperson

EVERYFISH er et EU-prosjekt som er ledet av SINTEF Ocean, der 17 partnere fra åtte ulike land samarbeider for å utvikle neste generasjons teknologiske løsninger for automatisk registrering og rapportering av fiskeridata fra fiskefartøy. Partnerne kommer fra forskning, utdanning, industrisektoren og nasjonale myndigheter i Europa, og inkluderer også teknologileverandører. Automatisk fangstregistrering og fangstrapportering skal testes om bord europeiske fiskefartøy, og disse dataene skal så brukes til å utforme nyskapende forvaltningsstrategier som nyttiggjør seg av automatisk datarapportering.

De teknologiske innovasjonene som utvikles i EVERYFISH vil bidra til å optimalisere automatisk datainnsamling så man er sikker på at f.eks. størrelse, vekt og arter i fangstene blir rett registrert. Automatisk innsamling av slike data vil lette på rapporteringsarbeidet som fiskerne må gjøre, da fangstregistrering i dag skjer manuelt. Dette åpner for feilkilder som f.eks. at fiskerne ikke har kjennskap til alle artene de får (i hvert fall om de får nye arter), eller andre menneskelige feil. Automatisk fangstregistrering vil derfor sikre at hele fangsten blir registrert i detalj, og det vil gjøre det lettere for både fiskere og myndigheter å se at fisket foregår innenfor de reglene som er satt. I tillegg vil disse dataene føre til at vi får mer kunnskap om hva som skjer i havene våre, og de vil gjøre det lettere å forske på og beskytte sårbare bestander og områder.

Prosjektet bygger i stor grad videre på EU-prosjektet SMARTFISH H2020, som ble ferdigstilt i 2022. SMARTFISH H2020 hadde som mål å optimalisere måten vi bruker marine ressurser på, forbedre automatisk datainnsamling for bestandsovervåking, gjøre det lettere å bevise at fiskere følger aktuelle fiskerireguleringer og generelt redusere hvor mye fiskeriindustrien påvirker havets økologi. EVERYFISH skal jobbe videre med mye av det som ble gjort i SMARTFISH H2020, med fokus på alt som skjer over vann, altså etter at fisken har blitt funnet og fanget.

I EVERYFISH skal vi

 • Senke barrierene for å ta i bruk kunstig intelligens i fiskerinæringen
 • Forbedre arbeidsforholdene og øke nøyaktigheten ved fangstrapportering i fiskeriflåten
 • Standardisere fangstdataene for pålitelig og transparent deling
 • Oppdage unormal fiskeriaktivitet og uforutsette endringer i marine økosystem
 • Digitalisere fiskeriforvaltning slik at den foregår i både fiskens og fiskerens beste interesse
 • Identifisere og adressere utfordringer og muligheter ved gjennomføringen
 • Teste, validere og promotere prosjektresultatene i Europeiske fiskerier

Partnerne i EVERYFISH er

 • SINTEF Ocean
 • Havforskningsinstituttet
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Aqua
 • Fiskeridirektoratet
 • AZTI
 • Melbu Systems
 • Çukurova University
 • Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food
 • Wageningen University
 • Anchor Lab
 • Wageningen Research
 • Aqua Maritime
 • ASSIST Software
 • Data Fish Technology Solutions
 • University of East Anglia
 • Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
 • University of St. Andrews

EVERYFISH_horizontal_positive_rgb.png

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Budsjett

€ 4 968 859 totalt
Inkludert € 1 088 507 fra tre partnere i UK

Utforsk fagområdene