Til hovedinnhold
Norsk English

Coastal Squared - et norsk perspektiv i et nettverk av kyst-landlige synergetiske saksområder over hele Europa

COASTAL Squared gir et norsk perspektiv til H2020 prosjektet COASTAL gjennom å undersøke interaksjonene mellom landlige og kystnære områder i et norsk kontekst.

Kontaktperson

Foto: Adobe stock / Wirestock

COASTAL Squared bygger videre på H2020-prosjektet COASTAL, som formulerer og evaluerer forretningsløsninger og politiske anbefalinger. Dette gjøres til sikte på å forbedre kyst-landlig synergi for å fremme landsbygd og kystutvikling, og samtidig bevare miljøet.

Selv om H2020-prosjektet presenterer et europeisk fokus, er temaet også avgjørende for Norge, og en norsk sak vil være veldig gunstig for å utfylle funnene i COASTAL. Det er derfor godt egnet å forfølge en norsk sak der vi bruker tilnærminger med flere aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale samspill i landlige og kystnære områder på en helhetlig måte i norsk sammenheng.

Prosjektet vil bidra til å håndtere sentrale utfordringer i samspillet mellom kyst- og landområder i Norge i en miljøsammenheng der ting endrer seg raskt. Vi må tilpasse oss dette gjennom å skape synergier mellom regionale næringer, og utfordre hverandre til å se hvordan man kan ha nytte av samarbeid. I tillegg er det viktig å utfordre interessenter til å vurdere muligheter for synergier i regionen på en tid der det skjer mye land-by migrasjon. 

Utfordringer i Troms og Finnmark-regionen mellom havbruk, fiskeri, landbaserte aktiviteter som villaksfiske og turistaktiviteter har til tider dominert mediebildet. Dette er i en tid da spesielt havbruk sannsynligvis vil øke i denne regionen i fremtiden. Det er derfor viktig å ha etablerte metoder for gode samarbeidsarenaer.

Fjord coast_AdobeStock_MindestensM_306867175.jpeg Foto: Adobe stock / MindestensM

Fordelene med en norsk sak og lokale interessenter i Troms/Finnmark-regionen for COASTAL-prosjektet ligger også i å sikre at vi – sammen med interessentene – kan se saken vår som et stykke av et europeisk puslespill, der forskjellige aktører allerede har diskutert potensielle problemer. Å ha med fremtidige generasjoner og bruke SeriousGames vil legge til elementet av å involvere de som, om et tiår eller to, vil lede våre lokale, regionale og nasjonale styringsscener. Samtidig, å lære disse gruppene om de delikate balansegangene mellom bærekraftsmål og lokale og regionale behov kan ha stor innvirkning.

I dette COASTAL Squared-prosjektet vil vi først utvikle et overførbart sett med verktøy og indikatorer som vil tillate en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse av et bredt utvalg av økonomiske, miljømessige og sosiale land-sjø-interaksjoner. Dermed vil det forbedre vår forståelse av økonomiske og sosiale interaksjoner også i kystnære og landlige områder i Norge - noe som fører til mer bevisbasert politikkutforming på lokalt og regionalt nivå.

Vi vil også bidra til en bredere kunnskap og forståelse av ikke bare kyst-landlige interaksjoner, men også gi fremtidige generasjoner økt kunnskap om hvordan Norge passer inn i en større europeisk kontekst når det gjelder kyst-landlige interaksjoner. De vil også ha en populær metode for læring som blir brukt på dette prosjektet i form av et spill. Dette spillet kan spilles enten tradisjonelt som et brettspill, eller som en digital sosialdistansesikker versjon. Logikken fra spillet kan senere tilpasses andre spørsmål som er viktige for å lette kommunikasjonen av vanskelige temaer, og berike måten studentene lærer om bærekraftige utviklingsmål, samt hvordan politisk handling ofte innebærer harde valg mellom forskjellige mål – og forskjellige fasetter av bærekraft (økonomiske, sosiale og miljømessige).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Budsjett: 
NOK: 4 000 000,-

Se også mer informasjon om COASTAL H2020:
h2020-coastal.eu