Til hovedinnhold
Norsk English

PLASTICENE - Utvikling av midler for økt ressursutnyttelse, sirkularitet og regulatorisk støtte av plastforbruk i Norge

PLASTICENE skal bygge ny kunnskap og henvende seg til viktige prosesser for økt sirkularitet av plast og effektiv plastavfallshåndtering. Dette er i samsvar med målet om å støtte en forbedret utnyttelse av plastmateriale, og å beskytte miljøet fra plastforurensning.

Kontaktperson

PLASTICENE skal utvikle ny kunnskap og forskningskapasit for å adressere bærekraftig bruk av plast i Norge. Både plastavfall og utslipp av plast i naturen representerer store sosiale utfordringer, og økt kunnskap om ressursflyten til plast er kritisk for utviklingen av midler for økt utnyttelse av ressurser, sirkularitet, og regulatorisk støtte av plastbruk. PLASTICENE skal studere ressursflyten og sammensetning av plast i Norge, og dermed bidra til den nødvendige kunnskapen for å designe sirkulære forretningsmodeller av plast, og finne de mest effektive vedtakene for skadebegrensning av plastforurensning. Prosjektet skal ha den nødvendige tverrfaglige tilnærmingen for å undersøke materialestrømningsanalyse og dens karakterisering, sirkulær forretningsmodellutvikling, implementering av vedtaksstrategier, og interessentinteraksjon. For å sikre PLASTICENE sine forventede prestasjoner, vil prosjektet etablere nær kontakt med interessenter gjennom hele plastverdikjeden i Norge.

Plastproduksjon i verden har økt fra 2.1 millioner tonn i 1950 til 147 millioner tonn i 1993, og til 406 millioner tonn i 2015. Noen estimater sier at rundt en tredjedel av alt plastavfall blir ført direkte til naturen og miljøet. Å oppnå europeiske gjenvinningssatser kan da forhindre 68 000 tonn av norsk plast fra å ende opp som årlig marin forurensning. I tillegg, en redusering av avfall og effektiv avfallshåndtering vil bli svært viktig for å oppnå FN sine bærekraftige utviklingsmål i ‘the 2030 Agenda for Sustainable Development’, som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 2015.

Plasticene 1.png
Foto: Adobe Stock / Dmitry

PLASTICENE skal avansere kunnskap og metodikk for analyse av plastmaterialer og dens karakterisering for alle partnere. Denne økte forskningskapasiteten vil bli en fremtidig ressurs for interessenter langs plastverdikjeden. Den nye kunnskapen og resultater fra prosjektet vil hjelpe med realiseringen av FNs bærekraftmål, spesielt mål nr. 11 og 12, som håndterer utfordringen ved å forbedre prosesser for sirkularitet og andre metoder for forbedret forretningsmodeller, som sikter på økt bærekraftighet gjennom en større utnyttelse av ressurser. Den viktigste påvirkningen fra PLASTICENE som er forventet, er å sterkt redusere utfordringene som forekommer av en lineær bruk og spredning av plast i miljøet. Vi skal sikre oppfyllelsen av denne påvirkningen ved å medbringe interessentinteraksjon til alle deler av prosjektet. Vi skal også sikte på å publisere resultater fra prosjektet i vanlige medier, og også høyt rangerte, internasjonale journaler med tilgang til offentligheten. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Budsjett: 
NOK: 15 000 000,-

PLASTICENE er et KSP prosjekt. Les mer here

Se også plasticene.no