Til hovedinnhold
Norsk English

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Arbeid med å hente ut prøver ved Fensfeltet. Foto: REE Minerals AS
Med REE Minerals som partner, skal et nytt EU-finansiert prosjekt bygge opp en europeisk verdikjede for utvinning, prosessering og forsyning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Telemark.

Sjeldne jordarter (REE) er en samlebetegnelse for 17 ulike grunnstoffer med unike egenskaper og som er kritiske råmaterialer for en rekke teknologier. Ikke minst er de avgjørende i det grønne skiftet.

Magnetindustrien er den største sluttbrukeren av sjeldne jordarter. For eksempel er grunnstoffene neodym, praseodym og dysprosium nøkkelelementer for å produsere energieffektive motorer, som spiller en viktig rolle i både elektrisk mobilitet og fornybare energiteknologier.

Et nytt EU-finansiert prosjekt skal nå i gang med å utvikle en lønnsom og bærekraftig forsyning av sjeldne jordarter til europeisk industri og strategiske sektorer, slik som energisektoren. I dag blir sjeldne jordarter først og fremst levert til industrien fra Kina, men nylig vedtok EU en ambisiøs strategi for kraftig økning av egen forsyning og prosessering av sjeldne jordarter i Europa.

– Dette ønsker SINTEF å bidra til, og prosjektet er et viktig skritt på denne veien, sier seniorforsker ved SINTEF, Arne Petter Ratvik.

SINTEF koordinerer prosjektet som skal utvikle effektiv og bærekraftig utvinning, prosessering og forsyning av sjeldne jordartsmineraler fra Fensfeltet og ut til Europa. Målet er å etablere den første europeiske verdikjeden for magnetproduksjon, hele veien fra feltet i Europa og fram til ferdige magneter.

Om prosjektet SUPREEMO

Prosjektet SUstainable EuroPean Rare Earth Elements production value chain from priMary Ores (SUPREEMO) er støttet med 7 millioner euro under rammeprogrammet Horizon Europe.

Prosjektet koordineres av SINTEF og konsortiet består av til sammen elleve ledende europeiske aktører fra industri og akademia: Greenland Minerals Ltd, REE Minerals AS, MAGNETI LJUBLJANA Podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d., Technische Universiteit Delft, Chalmers tekniska högskola, Technická univerzita v Košiciach, Pno Innovation n.v., Inovertis, Prospex Institute og Less Common Metals Ltd.

Prosjektet starter 1. januar 2024 og vil ha en varighet på fire år.

Kontakt:

Arne Petter Ratvik, seniorforsker, SINTEF, +47 92 29 61 56,

Thor Bendik Weider, styreleder, REE Minerals AS, + 47 920 84 303,


REE Minerals spiller en nøkkelrolle i prosjektet ved å levere råvarene fra Fensfeltet ved Ulefoss, Europas sannsynligvis største forekomst av lette sjeldne jordarter. 

– Forekomstene her gir Norge en enestående mulighet til å utvikle en industri som både er forretningsmessig interessant og strategisk nødvendig for Europa, sier Thor Bendik Weider, styreleder i REE Minerals.

Kjerneprøver fra Fensfeltet. Foto: REE Mineals AS


Prosjektet vil videreutvikle teknologier for prosessering som er demonstrert i tidligere prosjekter og som SINTEF har deltatt i og koordinert, slik som i SecREEts, REEPRODUCE og REE4EU.

I det nye prosjektet skal teknologiene utvikles til modenhetsnivå 7 (TRL7). Dette inkluderer utvikling av fullskala demonstrasjonsanlegg, hvor målet er at ti tonn malm prosesseres til sjeldne jordarter – nok til femti kilo magneter.  

Basert på dette skal prosjektet utvikle en forretningsplan for hvordan investorer kan ta i bruk teknologien for fullskala REE-produksjon i Europa.

Kontaktperson