Til hovedinnhold
Norsk English

REE4EU

Hovedmålet med REE4EU er å få til et gjennombrudd i arbeidet med å sikre tilgang på sjeldne jordartsmetaller i Europa. Dette består i å, for første gang, gi en kostnadseffektiv og tilfredsstillende metode for utvinning og direkte produksjon av legeringer av sjeldne jordartsmetaller fra avfallsstrømmer fra både gjenvinningsprosesser og sluttprodukter.

Kontaktperson

Illustrasjon for prosjektet REE4EU

Sjeldne jordartsmetaller er essensielle for å utvikle "grønne teknologier". De er nøkkelen til å fremstille nye materialer som høy streng magneter i energieffektive elektriske motorer. De brukes også blant annet i teknologier for fornybar energi som vindkraft, i mer effektive oppladbare batterier, og som komponenter i lette legeringer. Dagens avhengighet av kinesisk eksport gjør Europa og vestlige land generelt ekstremt sårbare for kinesisk markedskontroll. Derfor er sjeldne jordartsmetaller ansett å være blant materialer med høyest tilførselsrisiko.

REE4EU-prosjektet skal i 2 industrielt relevante piloter utvikle, validere og demonstrere en innovativ produksjonsrute for legeringer av sjeldne jordartsmetaller fra avfallsstrømmer fra permanente magneter og NiMH batterier. REE4EU vil åpne opp muligheten for å gjenvinne opp til 90 % av avfallet fra gjenvinningsprosesser i produksjonen av permanente magneter. Målet er en integrert løsning som vil demonstrere dramatiske forbedringer i kostnader og miljøhensyn sammenliknet med dagens ordninger. Dette omfatter færre prosesstrinn, opp til 50 % energibesparelse, og 100 % resirkulering av reagenser. Det siste i motsetning til dagens deponering av de sterke utlutningsmidlene som benyttes i forbehandlingstrinn.

Prosjektet vil demonstrere at prosessen er teknisk og økonomisk levedyktig, samtidig som det skal samle sårt tiltrengte markedsdata på sjeldne jordartselement-baserte sluttprodukter. REE4EU skal utvikle et trippel verdikjede "business case" for en ny europeisk sektor for produksjon av sjeldne jordartsmetall- legeringer fra sekundær kilder (avfall). Dette vil bidra til å skape nye arbeidsplasser, gjøre Europa mer uavhengig av import, og sist men ikke minst, forsyne raskt voksende europeiske bransjer innenfor grønn teknologi som elektriske- og hybridbiler og vindmøller med verdifulle råvarer.

REE4EU konsortium har 14 partner (forsknings institutter, bedrifter og SMB) fra 7 EU land:

  • Norge: SINTEF (koordinator), Elkem
  • Spania: Tecnalia, Idener
  • Sverige: Stena Metall
  • Frankrike: CEA, SNAM, Inovertis, Universitet Paul Sabatier
  • Tyskland: Vaccumschmelze
  • England: LCM
  • Belgia: PNO, AVERE, CEFIC

Dette er et prosjekt i Horizon 2020 - SPIRE-07-2015 Recovery Technologies for Metals and other Minerals, og har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 680507

         

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 30.09.2019

Total budsjett: € 9 063 772,5, EU-bidrag: € 7 522 490,63