Til hovedinnhold
Norsk English

BOB – Boots Off Ballast - Roboter for sikkert og effektivt vedlikehold av jernbane

BOB er en tryggere og mer kostnadseffektiv digital prosess for inspeksjon og interaksjon med jernbaneinfrastruktur, basert på et skinnegående lettvekts robotsystem. Dette systemet vil redusere behovet for mennesker å ferdes i farlige områder langs jernbanen og senke kostnadene for inspeksjon og lett vedlikehold.

Kontaktperson

Foto: Railway Robotics AS

Inspeksjoner av jernbaneinfrastruktur blir vanligvis utført manuelt eller ved hjelp av spesialbygde vedlikeholdstog. Inspeksjoner langs sporet utføres av mennesker, og mobile sensorer er vanligvis montert på tog. Begge disse tilnærmingene medfører nedetid for infrastrukturen.

Spesialtilpassede kjøretøy er vanligvis utstyrt med høykvalitetssensorer og kan fange store mengder data med relativt høy hastighet, men de er kostbare både å anskaffe og å operere. Lett vedlikehold, som smøring, blir vanligvis utført manuelt, noe som utsetter arbeidere for risikoen ved å bevege seg inn i ballastområder av jernbaneinfrastrukturen.

I dette prosjektet utvikler SINTEF automatiske kamera- og sensorsystemer for å muliggjøre autonom inspeksjon og lett vedlikehold av jernbanestrukturer, og dermed redusere behovet for "boots" (det vil si mennesker) på ballasten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartner

Railway Robotics AS

Prosjekttype

IPN