Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær verdikjede for smarte øremerker - CircleTag

Økt fokus på effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet har bidratt til økte krav til registrering og sporing av husdyr over hele verden. RealTimeID tilbyr en ny type aktive elektroniske øremerker egnet for mindre husdyr som beveger seg over store arealer, som støtter nøyaktig identifikasjon, husdyrregistre og stamtavler, bevegelsesrapporter, sporbarhet og dyrevelferd.

Kontaktperson

Foto: SINTEF v/Maria Thomassen

Gjennom å bruke RealtimeIDs system for øremerker, vil dyreeiere få presis informasjon om blant annet identifikasjon, posisjon, familierelasjoner og dyrehelse for hvert individ. Informasjonen er viktig for registrering og sporing av dyr, i tillegg til overvåking og detektering av avvik i sanntid. Nye regelverk fra EU, blant annet den nye "Animal Health Law", medfører strengere krav til å beskytte dyrs helse og velferd, styrke tiltak for sykdomsforebygging og kontroll, og forbedre sporbarheten av dyr og animalske produkter.  Løsningen er utviklet i Norge og har et betydelig eksportpotensial. Prosjektet utvikler masseproduksjon for elektroniske øremerker for husdyr i stor skala og en sirkulær verdikjede. Dette vil sikre øremerker til en konkurransedyktig pris, og evne til å levere store volumer av øremerker ut i markedet i takt med markedsvekst.

Ideen er å utvikle en sirkulær verdikjede for smarte øremerker, som vil muliggjøre sanntids overvåking og sporing av lavverdidyr på individnivå og dermed bidra til effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet. En slik sirkulær verdikjede, med full sporbarhet på produktet i produksjon, bruksfase og end-of-life, er en stor nyhet i bransjen for husdyrhold internasjonalt.Figur: SINTEF

Forskningen vil bidra til å utvikle ny kunnskap, metoder og verktøy som er nødvendig for å løse utfordringer til masseproduksjon av elektroniske øremerker og etablering av en sirkulær verdikjede. Resultatene fra forskningen vil bidra til utvikling av nye konsepter og løsninger som testes i virkelige omgivelser. I prosjektet samarbeider RealTimeID AS med FoU-leverandøren SINTEF Digital, og vi har også tett dialog med viktige aktører i verdikjeden inklusive husdyreiere og slakteri. SINTEF bidrar i å realisere ideen om å utvikle ny produksjon, verdikjede og logistikk for øremerkene gjennom konseptutvikling, design, analyse og modellering av relevante løsninger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Forskningsrådet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Samarbeidspartner

RealtimeID

Prosjekttype

IPN