Til hovedinnhold
Norsk English

INTEND: Intensjonsbasert dataadministrering i IT-infrastruktur

INTEND-prosjektet vil bruke nyskapende KI-metoder for å automatisere driften av IT-infrastruktur basert på mennerskers intensjoner. Prosjektet vil utvikle verktøy som kan kontinuerlig lære og tilpasse seg for å administrere et nettverk av kant- og skyressurser på best mulig måte.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Dadbusiness)

INTEND er et EU-finansiert prosjekt med mål om å oppnå automatisert kognitiv administrering av IT-infrastruktur (engelsk: the cognitive computing continuum), ved hjelp av de nyeste gjennombruddene innen kunstig intelligens (KI). Prosjektet skal utvikle en verktøykasse bestående av 11 nyskapende programvareverktøy, som dreier seg rundt tre hovedpilarer:

  • «Tilpasse seg» som et menneske: KI-modellene som brukes i verktøyene skal kunne kontinuerlig lære på egen hånd hvordan de kan utnytte de tilgjengelig ressursene på den meste effektive måten.
  • «Tenke» som et menneske: Verktøyene vil kunne ta strategiske avgjørelser for å administrere og tilpasse bruken av IT-infrastrukturen for ulike formål, og etterligne menneskers evne til å ta avgjørelser med flere forskjellige mål i tankene samtidig.
  • «Snakke» som et menneske: Verktøyene vil gjøre det mulig for mennesker å interagere med programvaren i et chat-lignende brukergrensesnitt, hvor man kan uttrykke intensjoner i naturlig språk, og motta informasjon om og forklaringer på avgjørelser tatt av programvaren, med hensyn til de opprinnelige intensjonene.

Prosjektet vil anvende forskningsresultatene innenfor fem ulike sektorer: Videostrømming, maskindataplattformer, infrastruktur for 5G-data, urbane datarom, og KI-robotikk. Forskningen vil også ta hensyn til informasjonssikkerhet og bærekraft, og prosjektet har som mål å få til 30 prosent konstnadsreduksjon og 20 prosent reduksjon i CO2-utslipp for dataprosessering på lang sikt.

SINTEF er koordinator for prosjektet, og bidrar med ekspertise innen datapipeliner og KI.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Finansiering

European Union’s HORIZON Research and Innovation Programme

Samarbeidspartnere

SINTEF AS, Norway
Sapienza Università di Roma, Italy
Technische Universität Wien, Austria
Intel Deutschland GMBH, Germany
Dell EMC Information Systems International, Ireland
NEXTWORKS, Italy
Onlim GMBH, Austria
Ericsson Magyarorszag Kommunikacios Rendszerek, Hungary
Ericsson AB, Sweden
CS-Group Romania, Romania
MOG Technologies, Portugal
FILL GMBH, Austria
Telenor ASA, Norway
GATE Institute Sofia University, Bulgaria
Seoul National University, Korea
AiM Future, Inc, Korea
Hanyang University, Korea

Prosjekttype

EU

Relevant lenke

Prosjektets nettside EU

Prosjektmedarbeidere