Til hovedinnhold
Norsk English

Erik Johannes Husom

Master of science

Erik Johannes Husom er en forsker som jobber hos gruppen Trustworthy Green IoT Software hos SINTEF Digital. Arbeidet hans omhandler blant annet anvendt maskinlæring og ansvarlig kunstig intelligens (KI), med et mål om å ha en etisk tilnærming til teknologisk utvikling. Han er spesielt interessert i pålitelig og bærekraftig KI.

Utdanning

Erik Johannes tok sin mastergrad i Computational Physics (beregningsorientert fysikk) hos Universitetet i Oslo, med fokus på anvendt maskinlæring.

Kompetanse og fagområder

Maskinlæring, forklarbar KI, grønn/bærekraftig KI, usikkerhetsestimering for maskinlæring, ikke-veiledet læring, tidsserieanalyse, sensordata.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/ejhusom/

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9325-1604

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo