Til hovedinnhold
Norsk English

ENFIELD: Europeisk fyrtårn for å realisere pålitelig og grønn KI

Prosjektet ENFIELD vil etablere et unikt europeisk kompetansesenter som utmerker seg i forskning på tilpasningsdyktig, grønn, menneskesentrert og pålitelig kunstig intelligens (KI).

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (chayanuphol)

ENFIELD er et EU-finansiert prosjekt med mål om å opprette et europeisk kompetansesenter for forskning innen fire hovedpilarer:

  1. Tilpasningsdyktig KI
  2. Grønn KI
  3. Menneskesentrert KI
  4. Pålitelig KI

Dette prosjektet vil bidra til å forme fremtidens KI-utvikling, implementering og integrasjon i samfunnet. Prosjektets mål er i tråd med Europas strategiske prioriteringer innen KI, som vil styrke resultatenes innflytelse i flere ulike sektorer.

De fire pilarene i prosjektet adresserer de presserende behovene for digitale og miljømessige prioriteringer. Grønn KI fokuserer på bærekraftige KI-løsninger, mens tilpasningsdyktig KI er avgjørende for KI-applikasjoner som skal fungere i dynamiske og skiftende miljø. Menneskesentrert KI legger vekt på etisk, rettferdig og gjennomsiktig bruk av AI, mens pålitelig KI sikrer pålitelighet og sikkerhet.

ENFIELDs forskningsekspertise vil implementeres i fire sektorer innenfor essensiell infrastruktur: energi, helsevesen, industriteknikk/produksjon og romfart. Energisektoren, som er sterkt knyttet til EUs klimamål, er svært betydningsfull med tanke på REPowerEUs visjon om et uavhengig og bærekraftig energisystem. Helsevesenet er avhengig av at KI-applikasjoner er utviklet i tråd med retningslinjer for personvern og rettferdighet. Industriteknikk og produksjon kan få store fordeler av at KI øker effektivitet og kostnadseffektivitet. Romsektoren, som blir stadig viktigere globalt, styrker EUs autonomi i utforskingen av verdensrommet.

SINTEF Digital spiller en viktig rolle i ENFIELD med ekspertise i KI, spesielt innen grønn og bærekraftig KI. Vår forskning innen energieffektive KI-løsninger bidrar til til pilaren for grønn KI, og styrker ENFIELDs forpliktelse til bærekraftig KI-utvikling i tråd med Europas miljømål.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Finansiering

European Union’s HORIZON Research and Innovation Programme

Samarbeidspartnere

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norway
Inesc Tec - Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Portugal
Institut Mines-Telecom, France
Chalmers Tekniska Hogskola AB, Sweden
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hungary
Know-Center GmbH Research Center for Data-Drive, Austria Teknologisk Institut, Denamrk
Norsk Regnesentral, Norway
Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands
Institute of Communication and Computer Systems, Greece
Inova+ - Innovation Services SA, Portugal
Maggioli SPA, Italy
The University of Nottingham, United Kingdom
Technische Universitaet Chemnitz, Germany
Tallinna Tehnikaülikool, Iskraemeco, Estonia
Merjenje in Upravljanjeenergije, D.D., Sloviena
Engineering - Ingegneria Informatica SPA, Italy
Lusiadas ACE, Portugal
CNET Centre for New Energy Technologies SA, Portugal
Universidad Complutense de Madrid, Spain
Politecnico di Milano, Italy
Predict SAS, France
Telenor ASA, Norway
Fondation Europeenne de la Science, France
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy,Finland
Eratosthenes Centre of Excellence, Cyprus
Boeing Aerospace Spain, Spain
NEWCO SA

Prosjekttype

EU

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeidere