Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Venture

Det første SINTEF Venture-fondet ble etablert i 2002. SINTEF var eneste investor i de første fondene – SINTEF Venture, SINTEF Venture II og SINTEF Venture III. I 2014 ble det første fondet etablert der det også deltar andre investorer.

Kontaktperson

SINTEF Venture IV/IVB

SINTEF Venture IV er et såkorn-/tidligfasefond med en investeringskapital på MNOK 209 etablert i 2014. Fondet ble utvidet med MNOK 80 ved etableringen av SINTEF Venture IVB i 2021. Både nasjonale og internasjonale investorer er med i fondet. Fondet er lukket for nyinvesteringer.

SINTEF Venture V

SINTEF Venture V er et såkorn-/tidligfasefond med en investeringskapital på MNOK 500 etablert i 2018. Både nasjonale og internasjonale investorer er med i fondet. Fondet er lukket for nyinvesteringer.

SINTEF Venture VI

SINTEF Venture VI er et såkorn-/tidligfasefond med en investeringskapital på MNOK 193 etablert i 2022. Fondet er innrettet for å fremme miljømessige og sosiale egenskaper i tråd med artikkel 8 i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dette er investorene i fondet: