Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF etablerer såkornfond på 500 millioner for start-up bedrifter

Maria Leander, Alexandra Bech Gjørv og Torbjørn Røe Isaksen
Utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Medinvestor Maria Leander fra Det europeiske investeringsfondet (til venstre) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) er også strålende fornøyd med at det nye fondet SINTEF Venture nå er etablert.
For å utvikle nye og levedyktige teknologibedrifter, har SINTEF lykkes med å etablere et nytt tidligfase-fond med en investeringskapital på 500 millioner kroner. European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture V og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

Viktig del av SINTEFs samfunnsoppdrag

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår.

Det nye såkornfondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, fordelt på følgende investorer:

 • European Investment Fund: 155 millioner kroner
 • SINTEF Venture: 110 millioner
 • KLP: 75 millioner
 • Gjensidigestiftelsen: 50 millioner
 • Sparebankstiftelsen DNB: 40 millioner
 • SpareBank1 SMN Invest: 30 millioner
 • MP Pensjon: 20 millioner
 • Reitan Kapital: 10 millioner
 • Orkla: 10 millioner

Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner.

Administrerende direktør Anders Lian i SINTEF TTO setter pris på at begge investorene også stilte opp da arbeidet med å få på plass det nye fondet startet.

– Vi har fått styrket investorfelleskapet i det nye fondet, og det er vi veldig godt fornøyd med. Alle investorene har et felles ønske om å bidra til å bygge en robust verdikjede for kommersialisering av teknologi, og det vil være viktig for Norge inn i framtiden, sier Lian.

Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EU-kommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i SINTEF TTO / SINTEF Venture. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

EIFs største investering i Norge

European Investment Fund (EIF) er EUs instrument for investeringer i egenkapitalfond i EØSområdet. Investeringen i SINTEF Venture V, som er EIFs største investering i Norge, er gjort mulig gjennom midler fra InnovFin Equity og finansielle instrumenter under EUs Horizon 2020.

På lanseringsarrangementet i Trondheim, sa EIFs generalsekretær Maria Leander: – Jeg er svært fornøyd med at vi nå har signert vår første InnovFin egenkapitalavtale i Norge, for å utvikle innovative bedrifter i Norge via SINTEF Venture V.

Fondet skal investere i krevende tidligfase

Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital.

For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten.

Fondets investeringer skal rettes inn mot samfunnsmessige utfordringer i EUs program for forskning og innovasjon Horizon 2020, som for eksempel fornybar energi, helse og IKT.

Kontaktperson

Kontaktpersoner

SINTEF

 • Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv - 918 06 193 -
 • Administrerende direktør SINTEF TTO, Anders Lian - 911 05 411 -

EIF

 • Media relations at European Investment Bank, David Yormesor - + 352 24 85 81 346 -

KLP

 • Konsernsjef Sverre Thornes - 22 03 35 59 / 977 44 007 -
 • Konserndirektør økonomi og finans, Aage Schaanning - 905 24 312 -

MP Pensjon

 • Investeringsdirektør MP Pensjon, Nils Erling Ødegaard - 22 40 48 57

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

About EIF

The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank group. Its central mission is to support Europe's micro, small and medium-sized businesses (SMEs) by helping them to access finance. EIF designs and develops venture and growth capital, guarantees and microfinance instruments which specifically target this market segment. In this role, EIF fosters EU objectives in support of innovation, research and development, entrepreneurship, growth, and employment.

About InnovFin Equity

This financing is supported by InnovFin Equity with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments established under Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and the Council establishing Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and backed by the European Fund for Strategic Investment ("EFSI") set up under the Investment Plan for Europe. Through or alongside selected Venture Capital (VC), Business Angels (BA), Technology Transfer funds and funds-of-funds, the EU provides risk capital financing to enterprises, research organisations, universities in their proof-of-concept, pre-seed, seed, start-up and other early-stage phases allowing them to set up or reach their next stage of development.

InnovFin Equity investments, deployed by the European Investment Fund (EIF) can represent up to 50% of the total commitment to the financial intermediary whom shall present in its investment strategy sectors covered by Horizon 2020 including ICT, medical technologies, biotechnologies, green technologies, nanotechnologies, etc. In addition, the facility has been designed to feed into supporting Horizon 2020 objectives addressing societal challenges such as those related to resource efficiency, bio-economy, health and demographics, and climate change.

Om KLP

KLP er Norges største pensjonsselskap, og nesten en million nordmenn har
pensjonsrettigheter i selskapet. KLP er kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, og er eid av kundene. Selskapets viktigste forretningsområde er offentlig tjenestepensjon, men det tilbyr også innskuddspensjon, bank-, fond- og forsikringsprodukter. KLP er i tillegg en av Nordens største eiendomsbesittere.

Om SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring i Midt-Norge - bygd på verdiene helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig. Fyller 200 år i 2023. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper mer enn 1400 ansatte. Forvaltningskapital på 190 milliarder kroner ved inngangen til andre kvartal 2018.

MP Pensjon

MP Pensjon er pensjonskassen for TINE SA og tilknyttede foretak. Pensjonskassen forvaltet 18,6 milliarder norske kroner per utgangen av 2017. MP Pensjon er i hovedsak investert i aksjer og obligasjoner.

Om Reitan Kapital

Reitan Kapital er ett av fem forretningsområder i Reitangruppen og ledes av Magnus Reitan. Investeringsselskapet ble opprettet i mai 2016, som en følge av at Reitangruppen hadde opparbeidet en overskuddslikviditet etter nedbetaling av gjeld fra en rekke større og vellykkede oppkjøp gjennom 15 år.