Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF TTO

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsansvar.

Kontaktperson

Kommersialisering skjer gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi med basis i forskningsmiljøene.

SINTEF har drevet med kommersialisering av FoU-resultater siden 1980. Fra 2001 ble virksomheten trappet opp, og selskapet Sinvent AS ble opprettet som SINTEFs redskap for nyskaping og kommersialisering. Sinvent AS skiftet navn til SINTEF TTO i april 2015. Virksomheten drives i nært samarbeid med forskningsinstituttene i SINTEF.

SINTEF TTO har også ansvar for å ivareta SINTEFs intellektuelle rettigheter (IP). I arbeidet med å skape nye virksomheter samarbeider SINTEF TTO aktivt med andre aktører i Norge med både idéutvikling og kommersialisering.

De siste ti årene har SINTEF gjennomført omkring 80 kommersialiseringer, i form av lisensiering og oppstart av nye virksomheter. Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling.