Til hovedinnhold
Norsk English

Energibruk i bygninger

SINTEF forsker på energibruk i ulike typer bygg. Dette inkluderer blant annet analyse av energimålinger og andre måledata, simulering av energibruk i bygg og områder, lastprofiler (timesenergiprofiler), energifleksibilitet, elbillading og bruk av solenergi.

Kontaktperson

Over en tredjedel av energien som brukes i Norge brukes i bygninger. Det er et stort potensial for å redusere energibruk i bygningsmassen gjennom energieffektivisering og frigjøre elektrisitet fra bygg til andre sektorer.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Energibruk i bygg og energimålinger: SINTEF samler inn energimålinger og analyserer energibruksmønstre for ulike bygningskategorier.
  • Lastprofiler i bygg: SINTEF simulerer forventet timeslast i et område med bygg basert på klima, bygningskategorier og bygningsmassens alder
  • Elbillading i bygg: SINTEF analyserer energibruk tilknyttet elbillading. Elbillading ansees som en fleksibel energilast, siden det ofte er mulig å flytte tidspunktet for ladingen.
  • Bruk av solenergi i bygg: Solenergianlegg produserer energi som kan benyttes i bygg og nabolag. SINTEF analyserer hvordan denne energiproduksjonen passer overens med energibruk i byggene.

Typiske prosjekter for oss er:

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF forsker på energibruk i enkeltbygg, på områdenivå og for den nasjonale bygningsmassen. Ved å kombinere faktiske måledata med simuleringer og kunnskap om enkeltkomponenter i byggene, kan vi gjøre realistiske og helhetlige analyser av energibruk i bygg.