Til hovedinnhold
Norsk English

Energibruk i bygninger

SINTEF forsker på energibruk i ulike typer bygg. Dette inkluderer blant annet analyse av energimålinger og andre måledata, simulering av energibruk i bygg og områder, lastprofiler (timesenergiprofiler), energifleksibilitet, elbillading og bruk av solenergi.

Kontaktperson

Over en tredjedel av energien som brukes i Norge brukes i bygninger. Det er et stort potensial for å redusere energibruk i bygningsmassen gjennom energieffektivisering og frigjøre elektrisitet fra bygg til andre sektorer.

Lytt til vår podcast om hvordan man ved oppussing av boligen sin kan ta grep rundt energieffektivisering samtidig. 

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Energibruk i bygg og energimålinger: SINTEF samler inn energimålinger og analyserer energibruksmønstre for ulike bygningskategorier.
  • Lastprofiler i bygg: SINTEF simulerer forventet timeslast i et område med bygg basert på klima, bygningskategorier og bygningsmassens alder
  • Elbillading i bygg: SINTEF analyserer energibruk tilknyttet elbillading. Elbillading ansees som en fleksibel energilast, siden det ofte er mulig å flytte tidspunktet for ladingen.
  • Bruk av solenergi i bygg: Solenergianlegg produserer energi som kan benyttes i bygg og nabolag. SINTEF analyserer hvordan denne energiproduksjonen passer overens med energibruk i byggene.

Typiske prosjekter for oss er:

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF forsker på energibruk i enkeltbygg, på områdenivå og for den nasjonale bygningsmassen. Ved å kombinere faktiske måledata med simuleringer og kunnskap om enkeltkomponenter i byggene, kan vi gjøre realistiske og helhetlige analyser av energibruk i bygg.