Velkommen til Forskningsprosjektet FlexBuild

Varighet: 4 år, 2019 - 2023
Finansiering: Forskningsrådet EnergiX og partnere
Prosjekttype: Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)
Prosjekteier: SINTEF Community

"The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system"

FlexBuild samler forsknings- og industripartnere fra både bygg- og energisektoren, samt offentlige aktører i et kompetansebyggingsprosjekt (KPN) som er medfinansiert av industri og Forskningsrådet (EnergiX programmet). Prosjektet går over fire år fra 2019 til 2023 og ledes av SINTEF Community.

I prosjektet FlexBuild analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier – fjernvarme, varmepumpe, bioenergi – og elektrisk fleksibilitet gjort tilgjengelig via bygningsintegrert solstrøm, batterier og elektriske kjøretøy, vil bli analysert i samspill med hverandre.

Vår hypotese er at det er nødvendig å modellere interaksjonen mellom energibruk i bygg og resten av energisystemet, fordi fleksibel energibruk vil kunne påvirke kraftprisene, som er avgjørende for hvilke investeringer som lønner seg i det fremtidige energisystemet, og hvordan det skal driftes. Investeringer i energisystemet omfatter eksempelvis vindkraft, varmepumper i bygg, batterier, mens driftsbeslutninger omfatter blant annet disponering av vannkraftressursene våre og handel med elektrisitet til Europa.

Prosjektet vil anslå kostnadsoptimal implementering av sluttbrukerfleksibilitet fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Resultatene vil kvantifisere virkningen av sluttbrukerfleksibilitet for el-forbruket i enkeltbygg, og aggregert opp på nasjonalt nivå.

Det som er nytt i FlexBuild er at verdien av sluttbrukerfleksibilitet vil analyseres fra et systemperspektiv, med en solid stokastisk modellering og detaljert representasjon av bygningssektoren. FlexBuild svarer på kunnskapshull som er identifisert av flere aktører både fra forsyningssiden (kraftnett og fjernvarmeselskap) til sluttbrukersiden (byggeiere) og offentlige aktører.

Prosjektdeltakere

Igor Sartori

Seniorforsker
+47 98 48 61 21
Navn
Igor Sartori
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 98 48 61 21
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Marius Eide Bagle

Master of science
+47 97 98 86 82
Navn
Marius Eide Bagle
Tittel
Master of science
Telefon
+47 97 98 86 82
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS