Prosjektpartnere

Prosjektet ledes av SINTEF Community

Forskningspartnere: Institutt for Energiteknikk (IFE), SINTEF Energi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Danske Tekniske Universitet (DTU)

Industripartnere og Offentlige etater: Statsbygg, Omsorgsbygg, Boligbyggelaget TOBB, Norsk Fjernvarme, Statnett, Hafslund nett (Elvia), Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova

Hotellrom for prosjektpartnere kan du finne her.