Til hovedinnhold
Norsk English

Ny datainfrastruktur skal støtte opp om forskning på framtidas energifleksible og sunne bygninger

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Sammen med 16 partnere har SINTEF fått tildelt midler fra Forskningsrådet til et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt innen datainnsamling og -analyser av bygningers energiforbruk og inneklima.

Store utfordringer krever solide miljøer, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider der de omtaler tildelingen. Prosjektet er ett av 22 nye prosjekter som Norsk Forskningsråd har tildelt innen forskningsinfrastruktur. 

– Dette er en lagseier med mange viktige aktører. Her skal vi bygge videre på forskning i ZEB-laboratoriet, pilotene blant annet i FME-sentrene ZEB, ZEN og CINELDI og flere EU-finansierte prosjekter, sier forskningsleder Øystein Fjellheim.  

De tildelte midlene skal gi infrastruktur til nye databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren, skriver Forskningsrådet i sin tildeling. Prosjektet vil også ha stor betydning for å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene, samt gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer.  

Smart Building Hub 

Prosjektet Smart Building Hub skal bidra til å koble sammen forskning innen energieffektive og fleksible bygninger og forskning på smarte energisystemer. For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametre for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen. 

– Dette er det første gang vi får midler til denne typen e- infrastruktur. Dette vil uten tvil hjelpe oss med å løse en utfordring vi kommer opp i stadig oftere; tilgang på detaljerte og kvalitetssikrede data for bygg. Dette vil igjen kunne gi oss dypere innsikt i energibruk og inneklima i bygninger, sier Fjellheim. 

Dataene som samles inn vil bli systematisert per bygningskategori som for eksempel småhus, blokker, kontorbygg, skoler, hoteller og geografisk lokasjon.  

Målet til Forskningsrådet er at prosjektene skal gi infrastruktur som forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet kan benytte seg av. Alle prosjektene som får finansiering nå, skal støtte opp om utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder beskrevet gjennom Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  

SINTEF stiller med fageksperter både fra SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Industri og SINTEF Energi i prosjektet.   

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Smart Building Hub

Prosjektvarighet:

01.12.2022 - 31.12.2032

Kontaktperson:

Amin Moazami

Kontaktperson