Introduksjon

Robuste og pålitelige teknologiløsninger og forretningsmodeller for totalrenovering av boligbygg i Europa

En stor del av Europas bygningsmasse er ineffektiv når det gjelder energibruk, hovedsakelig som følge av varmetap og lite effektive oppvarmingsløsninger. Selv om det er stor tilgang på fornybar energi i Europa, er slike energiløsninger fortsatt lite brukt. Få bygninger er totalrenovert, og når dette skjer blir det ofte dyrere enn forventet.

Prosjektet 4RinEU vil gi svar på disse utfordringene, utvikle nye verktøy og strategier for å stimulere til omfattende rehabilitering av eksisterende bygninger, fremme bruken av fornybare energikilder og gi pålitelige forretningsmodeller som støtter de tekniske løsningene.

Teknologien som er utviklet gjennom 4RinEU er implementert og testet i tre demo-prosjekter. Ett av dem er åtte boliger fra 70-tallet på Haugerud, som aldri tidligere har vært renovert.


De slitte kommunalboligene på Haugerud i Oslo blir rehabilitert på en-to-tre med ferdige elementer med integrerte solceller og ventilasjonsanlegg.

Medieoppslag